Kuulonsuojaimet

Kuulonsuojaimet

 

Sovellus

 

Uudet meluntorjunnan ja kuulonsuojauksen vaatimukset

Melu on yksi yleisimpiä työperäisiä haittoja. Hyvinvointia haittaavaa ja terveyttä vahingoittava melu liittyy työn lisäksi monen vapaa-aikaan. Melun terveyttä vahingoittavat vaikutukset syntyvät yleensä hitaasti, lähes huomaamattomasti, mutta liian voimakas melu vahingoittaa kuuloa pysyvästi eikä syntynyt meluvaurio enää korjaudu. Melun aiheuttamia haittoja ovat kuulon aleneminen, korvien soiminen sekä unen ja keskittymiskyvyn häiriöt. Melun aiheuttaman pysyvän kuulonaleneman kehittymiseen menee tyypillisesti 25-35 vuotta. Pysyvää korvien soimista esiintyy erityisesti silloin, kun on altistuttu impulssimelulle.

Kuulovaurion voi välttää alentamalla melutasoa, suojaamalla kuulo hyvillä kuulonsuojaimilla ja/tai lyhentämällä melualtistusaikaa.

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006) määrittelee työpaikkojen meluntorjunnan keskeiset vaatimukset ja toimenpiteet. Asetuksessa on määritelty eriasteisia toimenpiteitä edellyvät melutason raja-arvot:

 

Päivittäisen melualtistuksen raja-arvot

  Keskiäänitaso dB (8 h) Iskumelu, äänen huippupaine Pa
Alempi toimintaraja 80 112
Ylempi toimintaraja 85 140
Melualtistuksen raja 87 200

 

 

Jos melualtistus ylittää alemman toimintarajan

 •  Velvoite melun riskinarviointiin ja melusta tiedottamiseen
 •  Työntekijöiden saatavilla on oltava asianmukaiset henkilökohtaiset kuulonsuojaimet
 •  Työntekijällä on oikeus kuulontutkimukseen
 •  Meluherkkien henkilöiden tunnistaminen
 •  Melualtistuksen alentamiseen ja mm. kuulonsuojainten oikeaan käyttöön liittyvä opastus

 

Jos melualtistus ylittää ylemmän toimintarajan

 •  Meluntorjuntaohjelman laadinta
 •  Melualueiden merkitseminen
 •  Kuulonsuojainten käyttöpakko
 •  Määräaikaiset kuulontutkimukset

 

Jos melualtistus ylittää raja-arvon 87 dB/200 Pa suojaimen sisällä

 •  Välittömät toimenpiteet melutason alentamiseksi
 •  Selvitys, mitä voidaan tehdä, ettei ylitys toistu
 •  Tätä raja-arvoa ei saa ylittää

Klarna Checkout
kauppiaan tiedot