Päänsuojaimet

Päänsuojaimet

 

Sovellus

 

Päänsuojaimia monenlaisia vaaroja vastaan

Päänsuojainten valikoima on laaja. Niiden avulla voi saada suojaa monenlaisiin käyttötilanteisiin ja monia vaaroja vastaan. Päänsuojainta valittaessa käyttötilanteen vaarat ja työn vaatimukset on tarpeen tuntea. Eri käyttötilanteisiin tarkoitetuille päänsuojaimille on omat standardeissa kuvatut vaatimuksensa.

 

Teollisuuskypärät EN 397:2012 + A1:2012

 G3001_GB-F_DHC635hc300e1_A10SWA_VERTEX_ST_valkoinen  

Teollisuussuojakypärät on ensisijaisesti tarkoitettu suojaamaan käyttäjän päälakea putoavien esineiden aiheuttamilta vaaroilta. Ne soveltuvat mm. rakennustöihin, telakoille, kaivoksiin, voimaloihin, huolto- ja kunnossapitotöihin, pylväs- ja mastotyöhön, metsätöihin. Kypärän soveltuvuus eri tehtäviin riippuu sen ominaisuuksista ja kypärään liitetyistä varusteista.

Kaikilta teollisuuskypäriltä edellytetään seuraavat pakolliset ominaisuudet

 • Iskunvaimennus. 5 kg paino pudotetaan 1 m korkeudelta kypärän yläosaan. Maksimivoima päähän 5 kN (500 kp). Tämä testataan sekä -10 Cº että +50 Cº lämpötilassa, veteen upottamisen ja keinotekoisen vanhentamisen jälkeen.
 • Läpäisynkestävyys. 3 kg painava 60º kartio pudotetaan metrin korkeudelta kypärän yläosaan. Kartio ei saa painua kypärän läpi kiinni testipäähän. Tämä testataan sekä -10 Cº että +50 Cº lämpötilassa, veteen upottamisen ja keinotekoisen vanhentamisen jälkeen.
 • Liekinkesto. Sammuttava 5 s kuluessa sytytysliekin sammuttamisesta.
 • Kypärässä on oltava leukahihna tai sen kiinnike. Kolmi- tai nelipisteisesti kiinnitetty leukahihna varmistaa yleensä kypärän päässä pysymisen suoraa kahdesta pisteestä kiinnitettyä leukahihnaa paremmin.
 • Leukahihna ei saa aiheuttaa kuristumisvaaraa kypärän takertuessa. Hihna ei saa avautua alle 150 N (15 kp) voimalla, mutta sen on avauduttava viimeistään 250 N (25 kp) voimalla.
 • Kypärän korkeus, vapaa tila pään päällä, tuulettuvuus, vapaa tila mallipään ja kypärän välissä ja nauhaston ominaisuudet on määritelty.

Kypärän valinnaiset lisäominaisuudet näkyvät sen pysyvistä merkinnöistä.

 • -20 C°, -30 Cº tai -40 Cº. Iskunvaimennus ja läpäisynkestävyys hyvin alhaisessa lämpötilassa.
 • LD. Sivuttaispuristuksen kesto. 100 N (10 kp) voimalla enintään 40 mm muodonmuutos, josta pysyväksi jää enintään 15 mm.
 • MM. Suojaus sulametallin roiskeilta. 150 g sulaa rautaa kaadetaan kypärän laelle. Ei saa läpäistä kypärää. Ei yli 10 mm muodonmuuroksia. Mahdollisen liekin sammuttava 5 sekunnissa.
 • 440 V a.c. Sähköneristävyys. Testataan kolmella eri tavalla 1200 V vaihtojännitteellä. Vuotovirta ei saa olla yli 1,2 mA.

Kypärän kuoressa on merkinnät

 • EN397 (standardit, joiden vaatimukset kypärä täyttää)
 • Valmistajan tunniste
 • Valmistusvuosi ja -neljännes
 • Kypärän tyyppi
 • Koko ja kokoluokka
 • Kuoren materiaalin tunniste (ABS, PC, HDPE jne.)
 • CE-merkki

Kypärässä on standardin EN397 mukaan oltava tarra, jossa on seuraava teksti:
?Kypärän on oltava oikean kokoinen käyttäjän päähän tai se on säädettävä sopivan kokoiseksi, jotta se suojaisi asianmukaisesti. 

Kypärä vaimentaa iskun energiaa siten, että sen kuori tai hihnasto rikkoutuvat osittain. Vaikka tällainen vaurio ei ole välttämättä selvästi näkyvä, kypärä on korvattava uudella, jos siihen on kohdistunut voimakas isku. Käyttäjien on myös huomioitava, että kypärän alkuperäisosien muuntaminen tai poistaminen muuten kuin kypärän valmistajan suositusten mukaisesti voi olla vaarallista. 

Kypärään ei saa liittää lisävarusteita muulla kuin valmistajan suosittelemalla tavalla. Kypärää ei saa maalata, puhdistaa liuottimilla, eikä siihen saa käyttää liimaa tai kiinnittää tarroja muuten kuin valmistajan ohjeiden mukaisesti.?

Kypärän lisävarusteiden kuten kuulonsuojaimien on oltava sen kanssa yhteensopivia. Tieto kuulonsuojainten yhteensopivuudesta kypärien kanssa näkyy kuulonsuojainten käyttöohjeesta.

Kypärät vanhenevat. Älä ylitä käyttöohjeessa mainittua käyttöikää.

 

Vuorikiipeilykypärät EN12492:2012

A10BYA VERTEX BEST keltainen

Vuorikiipeilykypärät on suunniteltu ja testattu suojaamaan käyttäjänsä päätä ensisijaisesti vaaroilta, joita voi esiintyä vuorikiipeilyssä. Niitä käytetään usein myös korkealla työskentelyssä kuten masto- ja pylvästyössä. Niiden käyttö on yleistynyt myös rakennus- ja huoltotöissä.

Kypärältä vaaditut ominaisuudet:

 • Iskunvaimennus. 5 kg puolipyöreä paino pudotetaan 2 m korkeudelta kypärän yläosaan. Maksimivoima päähän enintään 10 kN (1000 kp). Tämä testataan sekä -20 Cº että +35 Cº lämpötilassa ja keinotekoisen vanhentamisen jälkeen. Lisäksi kypärään kohdistetaan tasomaisella 5 kg painolla 0,5 m pudotuksella isku etuviistosta, takaviistosta ja sivuviistosta. Näissä päähän kohdistuva voima saa olla enintään 10 kN (1000 kp).
 • Läpäisynkestävyys. 3 kg painava 60º kartio pudotetaan metrin korkeudelta kypärän yläosaan. Koe toistetaan 50 mm etäisyydelle edellisestä pudotuskohdasta. Testit tehdään sekä -20 Cº että +35 Cº lämpötilassa ja uv-säteilyvanhentamisen jälkeen. Kartio ei saa painua kypärän läpi kiinni testipäähän.
 • Leukahihnan lujuus. Leukahihnan on oltava kiinni vähintään kolmesta pisteestä. Se ei saa venyä 500 N (50 kp) voimalla enempää kuin 25 mm. Hihnan leveys ei saa olla alle 15 mm 250 N (25 kp) voimalla vedettäessä. Hihna ei saa irtautua alle 500 N (50 kp) voimalla.
 • Päässäpysyvyys. Kypärän tulee pysyä päässä, kun sitä nykäistään erikseen kypärän etu- ja takareunasta voimalla, jonka 10 kg massa saa aikaan pudotessaan 17,5 cm kypärän varassa roikkuvan 3 kg painoisen kehyksen sisällä ja törmätessään sen alareunaan.
 • Ilmastointi. Vuorikiipelykypärän on oltava ilmastoitu. Ilmastointiaukkojen pinta-alan on olta vähintään 4 cm².

Kypärän kuoressa on merkinnät

 • EN12492:201 (standardit, joiden vaatimukset kypärä täyttää)
 • Valmistajan tai hänen edustajansa tunniste
 • Valmistusvuosi ja -neljännes
 • Kypärän nimi
 • Koko tai kokoalue
 • CE-merkki

Moni vuorikiipeilykypärä voi täyttää myös osan EN397 vaatimuksista.

 

Sähköä eristävät kypärät EN50365:2002

Secra DSC0818b miniEN50365_mukainen_etiketti_miniPeltor_G2001_keltHubix_Secra_sininen_net_sl

Sähköä eristävät kypärät pienjännitetöihin on suunniteltu ja testattu suojaamaan työntekijää sähköiskulta alle 1000 V a.c. tai 1500 V d.c. jännitetöissä. Yhdessä muiden jännitetyön suojainten kanssa ne estävät sähköiskun kulkeutumisen henkilön läpi pään kautta.

Pienjännitetyökypärien on täytettävä myös teollisuuskypärän EN397 tai palokypärän EN443 vaatimukset. Pienjännitetyökypärät täyttävät sähköneristävyysluokan 0 vaatimukset.

 • Kypärissä ei saa olla sähköä johtavia osia
 • Ilmastointiaukkojen on täytettävä IP3X vaatimukset jännitteisiin osiin epähuomiossa tapahtuvan kosketuksen varalta
 • Eristävyystesti 5 kV 3 min, vuotovirta max 3,5 mA
 • Läpäisytesti 10 kV, jännitteen nosto 1000 V/s, ei reikien puhkeamista
 • Tarkka laadunvalvontavaatimus standardissa

Kypärän etiketissä tunnuksena kaksoiskolmio.

Käyttäjältä vaaditaan huolellisuutta. Likainen kypärä ei suojaa. Myös naarmut ja mekaaniset vauriot huonontavat sähköturvallisuutta. Tarkasta kypärä aina ennen käyttöä.

Valokaarivaarallisissa töissä sähköneristävyys ei riitä. Tarvitaan valokaarelta suojaavaksi testattu kypärä ja siihen kasvonsuojus. Valokaarelta suojaavuus voidaan testata esim. valokaaren lämpövaikutukselta suojaavan vaatetuksen testausmenetelmällä standardin EN 61482-1-2 mukaisesti.

 

Kolhupäähineet EN812:2012

FirstBase_3_Classic_Standard_Peak_Royal_BlueFirstBase_3_Winter_High_Visibility_Yellow_miniFirstBase_3_Beanie_Grey_miniFirstBase_3_Elite_Micropeak_Black_Grey
     
Kolhupäähineiden on tarkoitus suojata käyttäjäänsä ihon rikkoutumiselta tai muilta pinnallisilta vammoilta, joita voi syntyä pään iskeytymisestä kovaan, paikallaan olevaan kohteeseen. Kolhupäähineitä ei ole tarkoitettu suojaamaan putoavilta tai heitetyiltä kappaleilta tai liikkuvilta tai ripustetuilta kuormilta. Ne eivät korvaa suojakypäriä.

Kolhupäähineen on täytettävä seuraavat pakolliset vaatimukset:

 • Iskunvaimennus. 5 kg paino pudotetaan 25 cm korkeudelta kolhupäähineen yläosaan neljään kohtaan: 30º ja 60º taakse kallistettuna ja 30º ja 60º eteen kallistettuna. Maksimivoima päähän saa olla 15 kN (1500 kp). Tämä testataan sekä -10 Cº että +50 Cº lämpötilassa, veteen upottamisen ja keinotekoisen vanhentamisen jälkeen.
 • Läpäisynkestävyys. 0,5 kg painava 60º kartio pudotetaan 0,5 m korkeudelta kolhupäähineen yläosaan. Kartio ei saa painua kolhupäähineen läpi kiinni testipäähän. Tämä testataan sekä -10 Cº että +50 Cº lämpötilassa, veteen upottamisen ja keinotekoisen vanhentamisen jälkeen.
 • Jos kolhupäähineessä on leukahihna, se ei saa aiheuttaa kuristumisvaaraa kypärän takertuessa. Hihna ei saa avautua alle 150 N (15 kp) voimalla, mutta sen on avauduttava viimeistään 250 N (25 kp) voimalla.

Kolhupäähineen valinnaiset lisäominaisuudet ja niiden merkinnät

 • -20 Cº tai -30 Cº. Iskunvaimennus ja läpäisynkestävyys hyvin alhaisessa lämpötilassa.Testataan vain yhdessä asennossa.
 • F. Liekinkesto. Sammuttava 5 s kuluessa sytytysliekin sammuttamisesta.
 • 440 V a.c. Sähköneristävyys. Testataan kolmella eri tavalla 1200 V vaihtojännitteellä. Vuotovirta ei saa olla yli 1,2 mA.

Kolhupäähineen merkinnät

 • EN812:2012 (standardit, joiden vaatimukset kypärä täyttää)
 • Valmistajan tunniste
 • Valmistusvuosi ja -neljännes
 • Kypärän tyyppi
 • Koko tai kokoluokka
 • Lisäominaisuuksien merkinnät
 • CE-merkki

Jokaisessa kolhupäähineessä on standardin EN812:2012 mukaan oltava kestävä tarra, jossa on myyntimaan kielillä seuraava teksti:

?VAROITUS! TÄMÄ EI OLE TEOLLISUUSKYPÄRÄ.?

?Tämä kolhupäähine ei suojaa heitetyiltä tai putoavilta esineiltä tai liikkuvilta kannatetuilta kuormilta. Tätä päähinettä ei saisi käyttää standardissa EN 397 määritellyn teollisuuskypärän sijasta.?

?Kolhupäähine vaimentaa iskun energiaa siten, että sen kuori tai mahdollinen hihnasto rikkoutuvat osittain. Vaikka tällainen vaurio ei ole välttämättä selvästi näkyvä, kolhupäähine on korvattava uudella, jos siihen on kohdistunut voimakas isku.?

?Kolhupäähineen on oltava oikean kokoinen käyttäjän päähän tai se on säädettävä sopivan kokoiseksi, jotta se suojaisi asianmukaisesti."

?Käyttäjien on myös huomioitava, että kolhupäähineen alkuperäisosien muuntaminen tai poistaminen muuten kuin kolhupäähineen valmistajan suositusten mukaisesti voi olla vaarallista. Kolhupäähineisiin ei saisi liittää kiinnityksiä muilla kuin valmistajan suosittamilla tavoilla.?

?Älä käytä maalia, liuotteita, liimoja tai tarroja muuten kuin kolhupäähineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.?

Tekstin on oltava vähintään 8 pisteen kokoista.


Klarna Checkout
kauppiaan tiedot