Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojaimet

 

Sovellus

 

Kertakäyttöiset hengityksensuojaimet

 

Valikoimaamme kuuluvat 3M ja Honeywell kertakäyttöiset hengityksensuojaimet. Valikoima kattaa suojaimet niin vähätehoisille pölyille kuin terveydelle vaarallisille myrkyllisille pölyille ja bakteereille. 3M toimittaa myös hitsaustyöhön kehitettyjä ja hajun poistamiseen tarkoitettuja suojaimia. Mallistoon kuuluu myös useita uloshengitysventtiilillä varustettuja malleja. Uloshengitysventtiili keventää suojaimen käyttöä ja vähentää suojaimen kostumista ja tukkeutumista.

 

Eristävät hengityksensuojaimet

 

Eristäviin hengityksensuojaimiin hengitysilma tuodaan työkohteen ulkopuolelta joko raitisilmaletkulla, paineilmaletkulla tai kannettavissa paineilma tai happilaitteissa. Suojalaitteen valikoimaan kuuluvat paineilmaletkulaitteet, joihin voidaan liittää puolinaamari, kokonaamari, kasvonsuojus tai hiekanpuhaltajan kypärä. Toimitamme myös hengitettävän paineilman suodattimia.

 

Hengityksensuojaimen valitseminen

 

Tilanteen kartoitus

 

Hengityksensuojainten valintaa varten on tarpeen tuntea sekä vaarat, joilta on suojauduttava että työtehtävät, joissa suojainta on tarkoitus käyttää. Seuraavassa ovat tärkeimmät tarkasteltavat asiat:

 

1. Onko työkohteessa tarpeeksi happea? 

Hapenpuutetta voi esiintyä mm. säiliöissä, tunneleisssa, kaivannoissa ja kohteissa, joissa jokin muu kaasu on syrjäyttänyt hapen. Happea tulee olla vähintään 17 tilavuus-%, jotta suodattavia suojaimia saa käyttää. Muuten on käytettäviä eristäviä suojaimia kuten paineilmalaitteita.

 

2. Mitä epäpuhtauksia työkohteessa on tai sinne voi syntyä? Millainen epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa on? Onko räjähdysvaaraa?

- kiinteät tai nestemäiset hiukkaset
- kaasut ja höyryt
Hiukkasilta suojaavat suodattimet eivät suojaa kaasuilta ja höyryiltä eivätkä kaasunsuodattimet suojaa hiukkasilta (pölyiltä). Korkeassa pitoisuudessa tarvitaan paljon tehokkaampia suojaimia kuin matalassa pitoisuudessa. Tavanomaiset kaasunsuodattimet eivät poista häkää tai typen oksideja. Tutustu eri suojaintyyppien suojauskertoimiin. Tietoa työkohteessa mahdollisesti esiintyvistä epäpuhtauksia voi saada mm. tutustumalla käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin ja pakkausmerkintöihin. Epäpuhtaudet ja niiden pitoisuus voidaan tarvittaessa selvittää työhygieenisillä mittauksilla. Mittauksia tekevät mm. Aluetyöterveyslaitokset. Aineiden haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista saat tietoa esim. työsuojelupiireistä.
 

3. Vaikuttaako epäpuhtaus myös ihon läpi tai limakalvoihin?
Pelkkä hengityksensuojaus ei riitä, jos epäpuhtaus ärsyttää limakalvoja, esim. silmiä tai kykenenee läpäisemään ihon. Ratkaisu voi tällöin olla esim. kokonaamarimallisen suojaimen valitseminen ja ihon suojaus käsineillä tai suoja-asulla.


4. Onko työ raskasta? Miten laajalla alueella suojausta tarvitaan? Joudutaanko työssä liikkumaan? Onko työssä kuuma tai kylmä?
Hengityksensuojaimen käyttö voi olla raskasta. Puhallinsuojaimia tai paineilmalaitteita käyttämällä voidaan välttyä suodatinsuojaimien hengitysvastukselta. Kuumassa raskaassa työssä paineilmaletkulaite voi vähentää myös kuumuuden vaikutusta. Paineilmaletkulaite soveltuu huonosti työhön, jossa on liikuttava laajalla alueella. Kylmissä oloissa mm. puhallinsuojainten ilmanvirtaus voi aiheuttaa vedon tunnetta. Puhaltavia suojaimia ei ole syytä käyttää pakkasessa. Hengityksensuojainta käytettäessä työhön on syytä järjestää taukoja suojaimen aiheuttaman liiallisen kuormituksen estämiseksi.


5. Onko samanaikaisesti käytettävä muita suojaimia? Onko tarpeen pitää puheyhteyttä työtovereihin tai työalueen ulkopuolelle?
Monen eri suojaintyypin yhteiskäyttö on usein tarpeen. Suojainten on säilytettävä suojausominaisuutensa myös yhteiskäytössä. Yhteensopivuus on syytä kokeilla. Hengityksensuojaimet huonontavat käyttäjänsä puheen kuuluvuutta. Puheyhteyden toimivuus on syytä tarvittaessa kokeilla. Yhteydenpitoa voidaan parantaa esim. radiovarustuksen avulla.


6. Onko käyttäjä yliherkkä kumille tai muille suojaimen materiaaleille? Asettaako käyttäjän terveydentila muita rajoituksia?
Monet hengityksensuojainten kasvo-osat on valmistettu luonnonkumista tai neopreenikumista. Ne eivät sovi kumiallergikoille. Silikonista valmistetut kasvo-osat eivät aiheuta allergisia oireita.


7. Jos käytät paineilmaa, onko ilma riittävän puhdasta hengitettäväksi?
Paineilman tulee olla hajutonta ja mautonta. Öljyä saa olla enintään 0,3 mg/m3. Usein on tarpeen käyttää paineilman suodatinta.

 

Tärkeätä on, että suojainta käytetään aina haitalliselle epäpuhtaudelle altistuttaessa.

 

Miten tehokkaasti suojaimet suojaavat - Suojauskertoimia

 

Laitetyyppi Suojaimen tai suodattimen merkintä

Ilmoitettu suojauskerroin

Suurin pitoisuus, jossa suojain suojaa ilmoitettuna HTP-arvon monikertana

Suodatinsuojaimet - Hiukkassuodattimilla
Suodattava puolinaamari

FFP1

FFP2

FFP3

4

10

20

Neljäsosa- ja puolinaamari

P1

P2

P3

4

10

20

Kokonaamari

P1

P2

P3

4

15

500

Puhallin ja kypärä tai huppu

TH1P

TH2P

TH3P

5

20

200

Puhallin ja neljäsosa-, puoli- tai kokonaamari

TM1P

TM2P

TM3P

10

100

1000

Suodatinsuojaimet - Kaasunsuodatttimilla
Neljäsosa- ja puolinaamari   20
Kokonaamari   500
Hengityslaitteet - (eristävät suojaimet)
Raitisilmalaitteet     
puhaltimella ja puolinaamarilla   30
kokonaamarilla   500
hupulla tai kypärällä   100
  (Luvut vain suuntaa-antavia. Lue käyttöohje)
Paineilmaletkulaitteet    
puolinaamarilla   30
kokonaamarilla   1000
hupulla   100
  (Luvut vain suuntaa-antavia. Lue käyttöohje)

 

Pölynsuodattimet

Pölynsuodattimet eli hiukkassuodattimet jaetaan niiden suodatustehon perusteella kolmeen luokkaan: P1, P2 ja P3. Tämä luokkatunnus näkyy suodattimen merkinnässä muiden tunnusten yhteydessä. Esim. kertakäyttösuojain (suodattava puolinaamari) voi olla merkitty FFP1, FFP2, FFP3. Suodattimessa on lisäksi joko kirjaimet NR tai R. NR tarkoittaa, että suodatin on vaihdettava jokaisen työvuoron jälkeen. R tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää toistuvasti, kunnes se on täyttynyt. Suodattavassa puolinaamarissa voi lisäksi olla merkki D, joka tarkoittaa suuren pölynsitomiskapasiteetin testausvaatimusten täyttämistä.

Pölynsuodattimet kykenevät suodattamaan ilmasta pölyjä, huuruja, savuja, sumuja, utuja, kuituja ja jopa bakteereita ja viruksia, jos niiden suodatusluokka on riittävän korkea (P3). Suurempi numero = korkeampi suodatuskyky. Pelkkä suodatin ei ratkaise saavutettavaa suojaustehoa, vaan se riippuu koko suojaimen ominaisuuksista. Ks. myös suojauskertoimia.

 

Luokka Yleiskuvaus Testauksessa sallittu vuoto EN 143 mukaan
P1 Vähätehoisia pölyjä vastaan (hiukkaskoko yli 1,0 µm) NaCL 20 %

P2S

P2SL

Terveydelle haitallisia pölyjä vastaan (hiukkaskoko yli 0,3 µm)

NaCl 6 %

Parafiiniöljy 2 %

P3S

P3SL

Myrkyllisiä hiukkasia vastaan. Suojaa myös bakteereilta ja viruksilta.

NaCL 0,05 %

Parafiiniöljy 0,01 %
 

 

Kaasun- ja höyrynsuodattimet

Kaasunsuodattimet jaetaan kaasunsitomiskyvyn perusteella kolmeen luokkaan 
(EN 141):

Luokka 1

Piensuodattimet

Kaasun tai höyryn pitoisuus enintään 0,1 til-% (1.000 ppm)

Luokka 2

Keskitehoiset suodattimet

Kaasun tai höyryn pitoisuus enintään 0,5 til-% (5.000 ppm)

Luokka 3

Tehosuodattimet

Kaasun tai höyryn pitoisuus enintään 1,0 til-% (10.000 ppm)

 

Kaasunsuodattimia valittaessa on tunnettava epäpuhtaudet, joilta halutaan suojautua, sillä kaasunsuodattimia testataan ja luokitellaan useille erityyppisille kaasuille ja höyryille. Jos epäpuhtautta ei tunneta, on valittava eristävä suojain esim. paineilmalaite.

 

Kaasunsuodattimet epäpuhtauden mukaan luokiteltuna (EN 141)

Suodatinluokka Käyttöalue
A Orgaaniset kaasut ja höyryt, kiehumispiste yli 65 oC, esim. maalien, liimojen ja lakkojen liuotinhöyryt
B Epäorgaaniset kaasut ja höyryt, esim. kloori, rikkivety ja syaanivety
E Happamat kaasut ja höyryt, kuten rikkidioksidi ja kloorivety
K Ammoniakki ja orgaaniset amiiniyhdisteet
AX Orgaaniset kaasut ja höyryt, kiehumispiste alle 65 oC

 

Kaasunsuodattimen merkinnässä epäpuhtauden tyypin ja kaasunsitomiskyvyn tunnukset yhdistetään. Esim A2, A2B2 tai A2B2E2K2.

 

Yhdistetyt suodattimet

Jos ilmassa on sekä hiukkasia että kaasuja ja höyryjä on käytettävä yhdistettyä suodatinta. Tällöin suodattimen merkinnässä on sekä kaasujen että hiukkasten suodatuskyvyn tunnukset esim. A2-P2, joka on mm. ruiskumaalaukseen sopivan suodattimen tunnus.

 

Hengityksensuojaimen käyttö- ja säilytys

Hengityksensuojainten käyttöohjeet sisältävät paljon hyödyllistä tietoa. Niistä saat ohjeet suojaimen sopivuuden varmistamiseen, kunnon tarkastamiseen, käyttöönottoon ja pukemiseen, suodattimen vaihtotarpeen ja vaihtoajankohdan määrittelyyn, vikojen selvittämiseen ja mahdolliseen huoltoon. Tutustu niihin ennen käyttöä.

Varmista ennen käyttöä, että

  1. suojain soveltuu suunniteltuun käyttöön,
  2. kaasunsuodattimien viimeinen käyttöpäivä ei ole ylittynyt,
  3. suojain on siisti, ehjä ja tiivistyy kunnolla kasvoillesi. Jos suojain annetaan toiselle käyttäjälle, se on puhdistettava ja desinfioitava.

Suodatin on vaihdettava tai sen sopivuus on uudestaan varmistettava, jos

  1. hengittäminen muuttuu liian raskaaksi suodattimen tukkeutumisen vuoksi. (pölynsuodattimet)
  2. epäpuhtauden haju tuntuu suojaimen sisällä tai
  3. suodattimen laskettu kestoaika täyttyy

Säilytä hengityksensuojain

  • kuivassa paikassa
  • epäpuhtauksilta suojattuna

Hyvä tapa on säilyttää suojain suljetussa muovipussissa.


Klarna Checkout
kauppiaan tiedot